Saltar navegación
Escudo do Concello de Maceda
Fotografías do Concello de Maceda
Maceda Medieval

Concello >> Novas

TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE

Subdirección Xeral da Dependencia e Valoración da discapacidade

modelo tarxetaEstá aberto o prazo para poder solicitar a TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE.

FINALIDADE DA TARXETA:

A finalidade desta tarxeta é a de facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular e o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida.
É un documento persoal e intransferible que acredita o recoñecemento do grao de discapacidade recoñecido ao seu titular.

REQUISITOS:
1. Poderán ser titulares da Tarxeta Acreditativa do Grao de Discapacidade as persoas que teñan recoñecido un grao de discapacide igual ou superior ó 33%, cuxo expediente conste da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do sistema de Seguridade Social español.

Todos aqueles interesados/as poden informarse e realiza-la súa solicitude na Oficina de Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello (TFNO: 988463761).

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

RENOVACIÓN D.N.I E NOVAS ALTAS

Dirección Xeral da Policia e a Guardia Civil

O vindeiro xoves 22 de Setembro no Salón de Actos do Concello, en horario de 9:00 a 13:00 hrs, desplazarase un equipo mobil da Dirección Xeral da Policía e a Guardia Civil, para expedición e renovación de documentos nacionais de identidade, e o xoves 29 de Setembro o mesmo equipo fara entrega dos documentos renovados no salón de actos do Concello no mesmo horario.

Máis información

SAÍDA DA 7ª ETAPA DA VOLTA CICLISTA A ESPAÑA

A POLICIA LOCAL INFORMA

BANDOQue o vindeiro 26 de agosto, sae de maceda unha etapa de "LA VUELTA", polo que damos información de interese para os veciños, conductores e público en xeral.
As rúas afectadas estarán cortadas ó tráfico dende as 11 :30 ata o remate do paso do pelotón.
RECOMENDACIÓNS:
-Facer as previsións oportunas para ese dia e horarios . (Chegar o centro da Vila ou cruzala nun vehículo non vai ser posible no horario indicado.)
-Estacionen nas entradas, xa que no centro vai estar prohibido, según a zona de entrada pode atopar sitio na Avda. dos Milagres, Rúa San Pedro, A Felga , zona Pavillón Municipal e arredores , Rúa As Canteiras e as suas interseccións, Penín, O Rouso ou Fonte dos Caños. (Ter en conta que pode haber gran afluencia de vehículos doutras poblacións que se acheguen a ver a etapa).
-Se ten pensado viaxar, deixe o vehículo fóra do garaxe e nas rúas que non interseccionen coas afectadas pola etapa.
-Especial atención os animais domésticos que poden producir graves accidentes. Os propietarios deben coidar que non poidan acceder as vías por onde discorrre a carreira.
Seguidamente infórmase do recorrido e as rúas afectadas:
CATRO CAMIÑOS; AS FLORES; PLAZA DAS TOLDAS; AURELIANO FERREIRO; JOAO DA NÓVOA; VICENTE DEL BOSQUE; RÚA DO CASTELO; XOÁN YÁÑEZ DE NÓVOA; OU-101; CARDENAL QUIROGA; COSTA DO SOL; O RECONCO.
Adxúntase plano do rueiro, sinalizado en vermello e recorrido da etapa.

Descargar Percorrido da 7ª Etapa da Volta Ciclista

DISCULPEN AS MOLESTIAS

Descargas asociadas

TES TEMPO LIBRE E QUERES PARTICIPAR?

CRUZ VERMELLA MACEDA

cartel webNECESITAMOS PERSOAS VOLUNTARIAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

Máis información:

Na Oficina Comarcal de Cruz Vermella de Maceda, Rúa Vicente del Bosque, 14
32700 Maceda

Contacto: 988463116 / 648128319

mail: xemarfer@cruzroja.es

Anímate a participar!
Esperámoste!

Descargas asociadas

CAMPAÑA DE DOAZÓN DE SANGUE

O TEU SANGUE É VIDA COMPÁRTEA
Hoxe 500 persoas depende de ti
Centro de Transfusión de Galicia

cartel webEste próximo mércores 24 de Agosto de 2016 estará ubicada unha unidade móbil do Centro de Transfusión de Galicia na Rúa Joao de Novoa (Xardíns de Rosalía de Castro) en horario de 10:00 ás 14:00 horas, 16:00 ás 21:00 horas.

Achégate con DNI se é a túa primeira doazón.

Tf de información gratuíto: 900100828

Descargas asociadas

AXUDAS DIRIXIDAS ÁS ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE MULLERES

BANDO

D. RUBÉN QUINTAS RODRÍGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MACEDA (OURENSE),

FAGO SABER:

Aberto o prazo de solicitude de axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas.

Liña 1: consolidación do movemento asociativo.
Liña 2: promoción de actuacións e actividades en materia de igualdade.

Entidades beneficiarias: Asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e con domicilio social en Galicia que cumpran os seguintes requisitos:
a) Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).
b) Contemplar entre os seus fins e obxectivos a promoción da igualdade entre homes e mulleres e o fomento da participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social.
c) As mulleres socias deben representar, polo menos, o 90 % da totalidade das persoas asociadas, tanto no caso das asociacións como das federacións.

Contía máxima das axudas: 3.000 €.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de agosto de 2016.

Máis información: CIM (tlf. 988463554), DOG nº 142 do 28 de xullo.

Descargas asociadas

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA VERÁN 2016

Concello de Maceda

CARTEL WEBFaise pública a programación deportiva que se levará a cabo nas vindeiros días durante este verán 2016.

Descargas asociadas

AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Centro de Información ás Mulleres

bandoRequisitos das solicitantes:

- Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de
xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica.
- Ter cesado a convivencia co agresor nos doce meses anteriores á data de
presentación da solicitude.
- Estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia, e no
caso das mulleres estranxeiras ter permiso de residencia.
- Carecer de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para
afrontar unha independencia inmediata do seu agresor e/ou dispoñer
dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais non superiores a 1,5 veces o
IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
- Non ter percibido con anterioridade ningunha axuda polo mesmo
concepto.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2016.

Máis información no Centro de Información ás Mulleres(tlf.988463554) e no DOG do venres, 15 de abril de 2016.

Descargas asociadas

AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DEXÉNERO

Centro de Información ás Mulleres

bandoTipos de axudas

1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro.

2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou ás e ós menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de
incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro.

Para máis información poden dirixirse ó Centro de Información ás Mulleres (tlf 988.463.554) ou consultar o DOG do venres, 15 de abril de 2016.

Descargas asociadas

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS NOVAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Promove: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

No Diario Oficial de Galicia do día 30 de Decembro de 2015 a Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as bases reguladoras para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, programa dirixido ás persoas desempregadas inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (menores de 30 anos) que pretendan desenvolver unha actividade empresarial ou profesional en Galicia e a creación do seu propio posto de traballo como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 30 de Setembro de 2016.

Para calquera información ou asesoramento que precisen para a tramitación da devandita axuda, poden dirixirse o departamento de emprego do Concello de Maceda, en horario de luns a venres de 9:00 a 15:00 (tf contacto: 988463001)

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIO AUTOBUSES POLOS POBOS DE MACEDA

LOGO AUTOBUSCo obxecto de manter informados os veciños/as de Maceda, especialmente ós que residen nalgún pobo do Concello, publicase nesta nova o horario actual dos autobuses a efectos de consulta.

Descargas asociadas

APLICACIÓN MÓBIL DO CONCELLO DISPOÑIBLE

Concello de Maceda

cartel webSi queres estar debidamente informado sobre as diferentes novas que o Concello vaia publicando na súa web e recibir notificacións sobre temas de interese, non te esquezas de descargar esta aplicación móbil dispoñible tanto para Android como para iphone.

Entra no playstore do teu móbil e realiza a busqueda da aplicación por "Concello de Maceda".

Descargas asociadas

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Emprego e Desenvolvemento Local

LOGO CONCELLO
NOVA IMPORTANTE:

Tódalas persoas que teñan ADSL nos seus respectivos domicilios con TARIFA PLANA contratada para teléfonos fixos, poderán empregar os seguintes Teléfonos de forma GRATUÍTA:

988750579 CITA PREVIA PARA ASUNTOS DE PRESTACIÓNS.

988750598 INFORMACIÓN XERAL

SERVIZO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

CAMPAÑA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
CRUZ VERMELLA


O servizo de TELEASISTENCIA DOMICILIARIA de Cruz Vermella, da unha resposta inmediata en situacións de emerxencia, 24 horas o día e 365 días o ano.
A Finalidade é promover a autonomía e independencia das personas maiores e outros colectivos en situacións de dependencia.

Para máis información:
Teléfono gratuíto: 900814222
www.cruzvermella.org/teleasistencia


Descargas asociadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016

Formato RSS 2.0
By Abertal
CONCELLO DE MACEDA tlfn: 988 463 001