Saltar navegación
Escudo do Concello de Maceda
Fotografías do Concello de Maceda
Maceda Medieval

Concello >> Novas

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MACEDA

Inicio curso 2017-2018

cartel webO vindeiro venres 29 de Setembro, ás 20:00 horas no Salón de Actos do Edificio Multiusos terá lugar a presentación do novo curso 2017-2018.

Máis información no Concello de Maceda.

Especialidades musicais:
- Acordeón
- Piano
- Guitarra
- Canto Tradicional e Popular
- Saxofón e Clarinete
- Trompeta, Trombón e Bombardino
- Pandeireta
- Baile Tradicional
- Linguaxe Musical

Descargas asociadas

VI RALLYE RIBEIRA SACRA

cartel webO vindeiro Sábado 23 de Setembro terá lugar a Sexta edición do Rallye Ourense Ribeira Sacra.

Desta vez o tramo que deberán de completar os participantes é Maceda-Baldrei (Saída do Concello, Prazas das Toldas, Campo de Fútbol, Cruce de Francos, Cruce Catro Camiños, Viveiros Tragsa, Empacadora de Residuos, Baldrei e meta na Volta Grande en dirección ó Alto do Rodicio).

Os horarios son os seguintes:

1º TRAMO: 8:35 h
2º TRAMO: 11:56 h


Descargar Track para ver en Google Earth

Descargas asociadas

Manuel Vidal, Un Presbítero Ilustrado de Maceda

Libro do historiador Santiago Prol editado en agosto 2017 pola editorial Servipost Editores, S.L

Manuel Vidal, Un Presbítero Ilustrado de Maceda

Abrangue esta sólida achega transversalmente a vida e a obra de Manuel Vidal (1871-1941), un presbitero ilustrado cheo de humanidade e orixinario de Maceda (Ourense), que desenvolveu boa parte da súa creación literaria en Compostela, cidade na que exerceu como catedrático de Literatura (dende 1914), e como persoeiro necesario na órbita do rexionalismo culturalista a carón de Armando Cotarelo.

A súa triloxía arredor do mito xacobeo e os seus relatos e pezas teatrais no galego popular das súas orixes, enmarcano como autor en clave nosa.

A súa acesa amizade coa condesa de Pardo Bazán, mesmo con reiteradas estadías nas Torres de Meirás; a súa pertenza ao lobby dos curas galegos asentados no Madrid de comezos do século XX (con Vales Failde e Basilio Álvarez), xunto coa súa paixón pola obra capital de Miguel Cervantes como referente didáctico, fan desde polígrafo-apenas coñecido-, un egrexio a vindicar e recupera para a memoria colectiva.


Tapa blanda, encuadernación rústica 364 páxinas, 24x17 cm, en galego, . ISBN-13: 9788415805298; prezo recomendado: 17 €

A IMPORTANCIA DA LIMPEZA DAS FINCAS

BANDO

D. RUBÉN QUINTAS RODRÍGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MACEDA (Ourense),

FAGO SABER:

A tódolos veciños e veciñas do Concello de Maceda, que a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia publicou no DOG do martes 17 de abril de 2007, a Lei 3/2007 de "Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia" modificada pola Lei 7/2012 de "Montes de Galicia", (DOG do Luns 23 de xullo de 2012).

A dita Lei establece nos seus artigos 21 e 22 as abrigas das persoas físicas e xurídicas responsables das parcelas incluídas nas faixas de especial protección de núcleos, que deberán cumprir coas obrigas de xestión do combustible vexetal (tala e roza), antes do 30 de Xuño de cada ano, xestionando a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ó solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como ao redor de edificacións, vivendas ailladas e urbanizacións, depósitos de basura, parques e instalacións industriais ubicadas a menos de 400 metros do monte, de maneira que nos 30 metros non poderá haber NIN PIÑEIROS, NIN EUCALIPTOS, NIN ACACIAS, NIN TOXOS, NIN XESTAS, NIN SILVAS .......... de acorde cos criterios de xestión de biomasa establecidos na súa disposición transitoria terceira.

As distancias en caso de edificacións, vivendas ailladas ou urbanizacións medirase dende o paramento das mesmas.

No caso de depósitos de basura, parques ou instalacións industriais, medirase dende o perímetro das instalacións.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Descargas asociadas

PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

CIM (Centro de Información ás Mulleres)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca unha PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO.

Requisitos das solicitantes:

- Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica.
- Ter cesado a convivencia no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
- Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así o esixa a lexislación vixente, ter permiso de residencia.
- Carecer de recursos económicos ou que estes sexan de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais non superiores a 1,5 veces o IPREM vixente, exc1uída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
- Non ter percibido con anterioridade ningunha axuda polo mesmo concepto.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto con carácter permanente.

Máis información no Centro de Información ás Mulleres (Tlf. 988463554) e no DOG do venres, 24 de marzo de 2017.

Descargas asociadas

AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

CIM (Centro de Información ás Mulleres)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DEXÉNERO.

Tipos de axudas

1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de novembro.

2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou ás e ós menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de
violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro.

Para máis información poden dirixirse ó Centro de Información ás Mulleres (Tlf. 988463554) ou consultar o DOG do venres, 24 de marzo de 2017.

Descargas asociadas

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Promove: CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicou no Diario Oficial de Galicia do día 12 de Marzo de 2017, a seguinte convocatoria:

Bases reguladoras das subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo, programa dirixido ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver unha actividade empresarial ou profesional en Galicia e a creación do seu propio posto de traballo como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Dentro desta Convocatoria contemplanse dous tipos de axudas:

a) Axudas dirixidas a creación do propio posto de traballo de autónomo na que o prazo de solicitude remata o 30 de Setembro de 2017. A Cuantía da axuda pode variar dende os 2.000 € ata un máximo de 4.000 €, en función do colectivo ó que pertenza o/a solicitante e o domicilio fiscal do centro de traballo.

b) Axudas dirixidas a contratación indefinida por parte de autónomos durante os seus primeiros 3 anos de actividade. As contratacións indefinidas realizadas entre o 1 de Outubro de 2016 e a data de publicación desta orde teñen un prazo de dous meses dende a publicación desta convocatoria para poder realizar a solicitude, para tódolos demais casos o prazo de solicitude remata o 30 de Setembro de 2017. A Cuantía da axuda pode variar dende os 5.000 € ata os 12.000 €, en función do colectivo ó que pertenza a persoa contratada de forma indefinida polo empresario autónomo.

Nota importante: as solicitudes de axuda resolvense por data de presentación ata esgotarse a partida orzamentaria habilitada para tal fin.

Para calquera información ou asesoramento que precisen para a tramitación da devandita axuda, poden dirixirse o departamento de emprego do Concello de Maceda, en horario de luns a venres de 9:00 a 15:00 (tf contacto: 988463001).

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE

Subdirección Xeral da Dependencia e Valoración da discapacidade

modelo tarxetaEstá aberto o prazo para poder solicitar a TARXETA ACREDITATIVA DO GRAO DE DISCAPACIDADE.

FINALIDADE DA TARXETA:

A finalidade desta tarxeta é a de facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular e o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida.
É un documento persoal e intransferible que acredita o recoñecemento do grao de discapacidade recoñecido ao seu titular.

REQUISITOS:
1. Poderán ser titulares da Tarxeta Acreditativa do Grao de Discapacidade as persoas que teñan recoñecido un grao de discapacide igual ou superior ó 33%, cuxo expediente conste da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do sistema de Seguridade Social español.

Todos aqueles interesados/as poden informarse e realiza-la súa solicitude na Oficina de Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello (TFNO: 988463761).

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

TES TEMPO LIBRE E QUERES PARTICIPAR?

CRUZ VERMELLA MACEDA

cartel webNECESITAMOS PERSOAS VOLUNTARIAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

Máis información:

Na Oficina Comarcal de Cruz Vermella de Maceda, Rúa Vicente del Bosque, 14
32700 Maceda

Contacto: 988463116 / 648128319

mail: xemarfer@cruzroja.es

Anímate a participar!
Esperámoste!

Descargas asociadas

HORARIO AUTOBUSES POLOS POBOS DE MACEDA

LOGO AUTOBUSCo obxecto de manter informados os veciños/as de Maceda, especialmente ós que residen nalgún pobo do Concello, publicase nesta nova o horario actual dos autobuses a efectos de consulta.

Descargas asociadas

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Emprego e Desenvolvemento Local

LOGO CONCELLO
NOVA IMPORTANTE:

Tódalas persoas que teñan ADSL nos seus respectivos domicilios con TARIFA PLANA contratada para teléfonos fixos, poderán empregar os seguintes Teléfonos de forma GRATUÍTA:

988750579 CITA PREVIA PARA ASUNTOS DE PRESTACIÓNS.

988750598 INFORMACIÓN XERAL

SERVIZO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

CAMPAÑA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
CRUZ VERMELLA


O servizo de TELEASISTENCIA DOMICILIARIA de Cruz Vermella, da unha resposta inmediata en situacións de emerxencia, 24 horas o día e 365 días o ano.
A Finalidade é promover a autonomía e independencia das personas maiores e outros colectivos en situacións de dependencia.

Para máis información:
Teléfono gratuíto: 900814222
www.cruzvermella.org/teleasistencia


Descargas asociadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017

Formato RSS 2.0
By Abertal
CONCELLO DE MACEDA tlfn: 988 463 001