Goberno e
corporación
municipal

Información sobre o goberno e corporación locais.

Organigrama de goberno

rubén quintas rodríguez

- Alcaldía 

josé manuel gil carballo

- Deportes
- Seguridade cidadá

manuel gonzález vázquez

- Turismo
- Promoción económica
- Comercio, formación e emprego

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BLANCO

- Servizos sociais
- Dependencia
- Medio ambiente

TERESA GONZÁLEZ LAMELAS

- Xuventude
- Participación cidadá e asociacións 

ELOY GONZÁLEZ VÁZQUEZ

- Gandería
- Agricultura
- Perímetro rural
- Servizos xerais
- Feiras

Corporación

PARTIDO POPULAR

1. Rubén Quintas Rodríguez
2. José Manuel Gil Carballo
3. Manuel González Vázquez
4. Eloy González Vázquez
5. Teresa González Lamelas

 Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE)


1. Francisco Xabier Oviedo Rodríguez
2. José González Carballo
3. Luis Pascual Rubín

MEMBRO NON ADSCRITO

1. Celso Sánchez González

GRUPO MIXTO

1. Ana María Rodríguez Blanco
2. Emiliano Rodríguez González